Ventilacioni kanali

''S'' SISTEM ZA PROVETRAVANJE

 

Pošto moderni prozori i vrata poseduju sve bolje sisteme zaptivanja, provetravanje prostorija dobija sve veći značaj. Zaptiveni prozori i vrata sprečavaju velike gubitke željene temperature u prostorijama i ulazak spoljnih aero-zagadjenja, ali onemogućavaju cirkulaciju svežeg vazduha u prostorije. Samim tim se pojavila potreba za odgovarajućim ventilacionim sistemima.

U današnjoj gradjevinsko-tehničkoj praksi, ventilacioni uredjaji su neophodni prvenstveno u prostorijama bez prozora: kotlarnicama, sanitarnim i kuhinjskim prostorijama...

Osnova svih ventilacionih kanala po ''S'' sistemu su industrijski izradjeni elementi od lakog betona, različitih tipova i dimenzija, sa kojima je moguće izgraditi ventilacione kanale po odredjenoj nameni.

 

Ventilacije Stankom

VENTILACIJE NA TERMIČKI POMAK

Ventilacije koje deluju na termički pomak omogućavaju vrlo jednostavno konstruisanje. Tehnički pomak zavisi od temperaturne razlike izmedju vazduha u prostoru koji provetravamo i spoljašnjeg vazduha. Uspešnost tog sistema zavisi od jačine termičkog pomaka. Sve prednosti ovog sistema, kao što su jednostavnost, ekonomičnost i bešumnost, se mogu koristiti dok termički pomak omogućava zadovoljavajuće provetravanje. Provetravanje putem termičkog pomaka svoje područje primene nalazi prvenstveno kod provetravanja sanitarnih prostorija bez prozora u stambenim objektima do 12 pratova. Kod viših zgrada i kod objekata sa nepovoljnim uslovima provetravanja (stanovi bez poprečnog vetrenja ), kao i kod posebno zaptivenih spoljašnjih otvora, nužno je predvideti ventilacije sa mehaničkim pomakom putem ventilatora.

Ventilacioni elementi

Blokovi za ventilacije