S1 dimnjak

Dimnjak S1Sistem dimnjaka za klasična ložišta

Troslojni montažni dimnjak je sastavljen od industrijski izradjenih elemenata koji, po svojoj konstrukciji, kvalitetu upotrebljenih materijala i uz pravilnu montažu osiguravaju besprekornu funkcionalnost i izvanrednu trajnost.

Okrugli presek, unutrašnja vatrostalna cev i višeslojna konstrukcija su osnovne karakteristike sistema.

  • Okrugli presek omogućava najpovoljniji protok dimnih gasova uz minimalan presek, odnosno minimalnu površinu, kao i najlakše čišćenje. Unutrašnja cev je vatrostalna, ne propušta gasove, otporna na kiseline i na temperaturne promene, a poseduje veliku tvrdoću.
  • Višeslojna konstrukcija omogućava: dilataciju u svim smerovima, toplotnu izolaciju, dugotrajnost i jednostavnu montažu. S1 dimnjak je primenjiv na svim sistemima za grejanje na čvrsta, tečna i gasovita goriva, izuzetno je prilagodljiv za različite visine i kapacitete peći i kotlova, a takodje je primenjiv i za otvorena ložišta (kamine).
  • Visina dimnjaka odredjuje se u odnosu na visinu samog objekta, na visinu okolnih objekata, konfiguraciju okolnog terena, a neophodno je poštovati i lokalne meteorološke parametre. Radna visina dimnjaka je visinska razlika izmedju izlaznog priključka iz peći (ili kotla) i vrha dimnjaka.

Dimnjak Stankom

 

KOTLOVI NA UGALJ

  • SA POTREBNOM PROMAJOM
  • SA TEMPERATURAMA DIMNIH GASOVA NA IZLAZU IZ KOTLA TW>250oC

1kW = 860 kcal

1cal/h = 1,163 W

1Pa = 0,1 mmVS

 

UGRADJIVANJE CEVI

Dimnjak Stankom

 

 

 

 

 

KOMPLETAN DIMNJAK SE SASTOJI OD SLEDEĆIH ELEMENATA:

1. Plašt
2. Vatrostalna cev ∅
3. Priključak za peć RA
4. Priključak za vratanca PA
5. Vratanca
6. Konzolna ploča ∅13,5 - ∅20
7. Krovna ploča ∅13,5 - ∅20
8. Distanciona rozeta
9. Prsten venturijusa ∅13,5 - ∅25
10. Venturijus ∅13,5 - ∅25
11. Kit - ko - extra
12. Staklena voda
13. Tervol uže ili tervol obloga
14. Ventilaciona rešetka
15. Kondenzaciona posuda

Deklaracija
Sadržaj kompleta dimnjaka

Kliknite ovde da bi preuzeli uputstvo za montažu S1 dimnjaka u PDF formatu

MINIMALNA VISINA DIMNJAKA NAD KROVOM

Ugradnja dimnjaka

Preporučujemo Vam korišćenje priloženih skica za odredjivanje visine dimnjaka. Ona je uslovljena visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu i konfiguracijom terena na kome se objekat nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika izmedju poslednjeg priključka i vrha dimnjaka.

 Minimalne visine dimnjaka


Tabela za odredjivanje potrebne količine veziva KIT-KO-EXTRA namenjenog spajanju cevi i za odredjivanje dužine trake od mineralne vune (za 1m dimnjaka)

 tabela kit ko extra

Tabela elemenata
Montažni dimnjak S1