Montaža dimnjaka

Montaža dimnjaka
14. Za završetak dimnjaka najprikladnija je montažna armirana betonska ploča koja se postavlja preko obzidanog dimnjaka. Dok se krovna ploča ne montira, dimnjak treba zaštititi PVC folijom od padavina. Na krovnu ploču postavlja se betonski prsten venturijusa.

13. Izmedju gornje ivice vatrostalne cevi i donje površine krovne ploče mora biti razmak (dilatacije) koja iznosi 2mm za svaki metar visine dimnjaka, odnosno minimum 3cm. Taj razmak omogućava nesmetano rastezanje vatrostalnih cevi usled povećane temperature. U vatrostalnu cev, ispod krovne ploče, postavlja se distanciona rozeta od bakarnog ili aluminijumskog lima.

12. U hladnom (negrejanom) delu zgrade, kao i u delu iznad krova, dimnjak mora biti dodatno toplotno izolovan i zaštićen od atmosferskih uticaja. Dodatna toplotna izolacija je potrebna zbog sprečavanja prekomernog hladjenja dimnih gasova što dovodi do stvaranja kondenzata. Ova zaštita se mora obavezno izvesti pre upotrebe dimnjaka.

11. Konzolna ploča koja preuzima težinu obloge dimnjaka se montira na plašt neposredno ispod krova ili se obavlja termoizolacija od podkrovlja do vrha dimnjaka.

10. Vratanca za čišćenje se ugradjuju u podkrovlju. Ukoliko to nije izvodljivo, potrebno je obezbediti pristup vrhu dimnjaka.

9. Montaža se nastavlja neizmeničnim postavljanjem plašta i cevi. Otvor u medjuspratnoj ploči mora biti veći nekoliko centimetara od spoljne dimenzije plašta dimnjaka. Pre nego što se prostor izmedju plašta i ploče ispuni betonom, potrebno je plašt obložiti izolacijom (pluta, tervol, stiropor) tako da je dimnjak elastično pričvršćen u ploči.

8. Kada se dostigne visina gde treba postaviti priključak za peć, ponovo se postavi fazonski (odbojni) plašt sa kog se uklanja prednja stranica i montira se priključni vatrostalni element (RA). Kod priljučaka (PA i RA) potrebno je obmotati traku od mineralne vune oko okvira za vratanca i nastavka za priključak kako bi se omogućila dilatacija. Vatrostalna cev ne sme biti čvrsto vezana.

7. Preko nanešenog sloja maltera postavlja se sledeći plašt.

6. Traku od mineralne vune treba izrezati na tako duge komade da obaviju cev spolja. Traka se ulaže oko cevi, u prostor izmedju plašta i cevi, uvek kod spoja dva plašta. Traku treba postaviti pre nego se nanese materijal za sledeći plašt. Malter za spajanje plašteva ne sme dodirivati vatrostalnu cev.

5. Zatim se u okrugli otvor plašta uloži fazonski komad namenjen vratancima za čišćenje (PA). Vatrostalne cevi se spajaju smesom specijalnog kita i staklene vode. Masu mešati u malim količinama jer se mora iskoristiti u roku od 20min. Nanosi se malom lopaticom na otvor cevi, neposredno pre njenog montiranja. Pre nanošenja mase, otvori kod obe cevi moraju biti suvi i čisti. Posle spajanja cevi potrebno je spoj proveriti a potom unutrašnje strane izgladiti sundjerom.

4. Preko toga se postavi fazonski (odbojni) plašt kod koga se predvidjena strana može lako ukloniti zbog montiranja priključka namenjenog vratancima za čišćenje (PA).

3. Na gornju površinu plašta se nanese produženi malter (PCM 1:2:6) u sloju debljine 1cm.

2. U otvor prvog plašta postavlja se kondenzaciona posuda visine 16.5cm. Time se, u slučaju pojave kondenzacije, omogućava ispuštanje njenog sadržaja. Otvor za ispust okrenut je prema ventilacionoj rešetki a njenim skidanjem se obavlja ispust kondenzata. Posle usecanja (brusilicom) otvora (dimenzije uslovljene dimenzijama ventilacione rešetke) na predvidjenoj strani prvog plašta, obavlja se montiranje ventilacione rešetke.

1. Preko pripremljenog temelja izvodi se hidroizolacija a zatim se nanosi vezivni materijal (PCM 1:2:6) i položi plašt tako da je zatvorena (ravna) površina na gornjoj strani. Temelj dimnjaka treba biti pravilno dimenzionisan i izveden istovremeno sa ostalim temeljima u objektu zbog izbegavanja opasnosti od sleganja i pukotina.